Ngày 5/09/2015, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã đến thăm trường tiểu học Thanh Vận và tặng quà các em học sinh nhân dịp ngày khai trường. Dưới đây là một ...