• Điện thoại: 02093505566
  • Email: c1thanhvan.pgdcm@backan.edu.vn
  •  Địa chỉ: Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Tin tức mới
Hoạt động nhà trường